Tractament desinfectant del sistema de climatització del centre

Davant la necessitat de millorar la qualitat de l’aire interior i la seva desinfecció, hem incorporat en el nostre centre un Sistema de desinfecció d’Actius (desinfecció continuada).

Aquest sistema s’ha instal·lat en els nostres equips de climatització injectant peròxid d’hidrogen, que és difós i arrossegat pel flux de l’aire, i fa que la seva acció desinfectant sigui efectiva tant en superfícies dels conductes, en l’aire ambient, com per caiguda en les superfícies dels espais tractats.

El control microbiològic i mediambiental és el conjunt d’actuacions realitzades per a poder valorar i validar un ambient determinat, per a això es realitzen comprovacions i mostrejos físics, químics i microbiològics de l’aire i les superfícies.

Amb aquest sistema volem transmetre als nostres pacients la disposició d’un espai controlat i verificat per una empresa externa.

Comparteix aquest post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email